DUDÁŠ & partners, s.r.o. poskytuje právne služby a právne poradenstvo v oblasti slovenského právneho poriadku. Cieľom spoločnosti je poskytovať klientom komplexné, kvalitné právne služby a právne poradenstvo na najvyššej úrovni, so zachovaním profesionality, diskrétnosti a vysokej odbornej úrovne.

Služby zahŕňajú kompletné právne poradenstvo, predovšetkým v hlavných odvetviach práva: občianske, obchodné, konkurzné a reštrukturalizačné právo, pracovné právo, právo nehnuteľností, pozemkové právo, správne právo, právo duševného vlastníctva